Op deze foto staat Rajae Azaroual. Een jonge, lichtgetinte vrouw van kleur van 34 jaar, met een witte hijab. Ze draagt een witte blouse met zwarte strepen die bloemen vormen. Op de achtergrond van de foto zijn een boomstam met takken en groene blaadjes zichtbaar.

Informatie

Expertise: diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid, sociale veiligheid, uitsluiting(smechanismen), vooroordelen en stereotypering/unconsious bias, gelijkebehandelingswetgeving, anti-discriminatie en racisme, vrouwenrechten/intersectioneel feminisme, toegang tot het recht
Prijsindicatie: vanaf €1400
Talen: Nederlands, Engels

Boeken?

Email: hallo@studiostoofpot.nl

Invalid Email
Please check the captcha to verify you are not a robot.

''Maak van inclusie een prioriteit!''

Rajae Azaroual

zij/haar

Rajae Azaroual is jurist en is gespecialiseerd in mensenrechten, meer specifiek gelijkebehandelingswetgeving, vrouwenrechten en gendergelijkheid. Ze adviseert organisaties, geeft trainingen, workshops en is gespreksleider rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ze zich in voor een inclusieve en gelijkwaardige werkvloer omdat iedereen recht heeft op gelijke kansen en mogelijkheden en zichzelf zou moeten kunnen zijn.

Door de stimulerende opvoeding van haar wijlen ouders en de opgedane ervaringen in haar leven, werd Rajae van jongs af aan al gedreven door een groot rechtvaardigheidsgevoel. Rajae heeft een intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor mensen met een kwetsbare positie en achterstand in de samenleving. Zo heeft Rajae binnen de sociale advocatuur gewerkt in het migratierecht en met slachtoffers van mensenhandel en zeden. Ook heeft zij meer dan vijf jaren gewerkt bij het College voor de Rechten van de Mens rondom mensenrechten en gelijke behandeling.

​Al deze ervaring en expertise gebruikt Rajae in haar eigen onderneming: Azaroual consultancy. Ze begeleidt en adviseert organisaties rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen het publieke, sociale en private domein. Daarnaast verzorgd Rajae trainingen en interactieve talks over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.​

Naast eigenaar van Azaroual Consultancy is Rajae parttime werkzaam bij Bureau Clara Wichmann waar zij zich bezighoudt met strategische rechtszaken rondom vrouwenrechten en gendergelijkheid. Ook is ze medeverantwoordelijk voor de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam en is ze Lid Raad van Toezicht bij het Juridisch Loket.

Rajae is inzetbaar voor lezingen, workshops, trainingen en advies. Daarnaast neemt ze graag deel aan een panelgesprek en (podcast)interview. Bovendien is ze een bevlogen moderator en inzetbaar als dagvoorzitter.​ Als gecertificeerd trainer van het College voor de Rechten van de Mens verzorgt Rajae onder andere trainingen rondom het objectief en inclusief werven en selecteren van sollicitanten.

Foto: Nieke Martens