Kopie van Kopie van Naamloos ontwerp (1)

Informatie

Expertise: Validisme, racisme, seksisme, toegankelijkheid, inclusie, inclusieve taal, inclusieve communicatie
Prijsindicatie: vanaf €1200
Talen: Nederlands, Engels

Boeken?

''Handicap, neurodiversiteit en chronische ziekte is deel van de natuurlijke diversiteit van de mens''

Sita Mohabir

zij/haar

Sita Mohabir zet zich met passie in voor gelijkwaardige inclusie: zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Met creatieve en laagdrempelige interventies, dialoog en trainingen geeft ze inzichten in kruispunten binnen sociale ongelijkheid.

Op iedere plek waar ze aan de slag gaat, brengt ze belangrijke kennis op de gebieden van validisme, racisme, toegankelijkheid, inclusie en inclusieve taal en communicatie met zich mee. Hiervoor combineert ze academische kennis met geleefde ervaring. Bovendien werkt ze als jobcoach. Ze helpt anderen zo bij het vinden en benutten van hun talent, om zo volledig zichzelf te kunnen zijn.

Sita is onder andere beschikbaar voor lezingen, trainingen, jobcoaching en panelgesprekken. Ook adviseert ze organisaties om gelijkwaardige inclusie in te bedden op dieper organisatorisch niveau, bijvoorbeeld op het gebied van werkgeverschap, wervings- en selectieprocessen, cultuurverandering en beleid.

Beeld: Tineke van Werven