Foto Tijn sprekersprofiel

Informatie

Expertise: Seksualiteit, gender, genderidentiteit, LHBTQIA+, intersectionaliteit, feminisme, activisme, transgender- en non-binair persoon zijn, seksueel geweld, trauma, mentale gezondheid, theater, cabaret, acteren
Prijsindicatie: vanaf €600
Talen: Nederlands, Engels

Boeken?

Email: hallo@studiostoofpot.nl

Invalid Email
Please check the captcha to verify you are not a robot.

''Ik wil een veilige omgeving creëren, waar we met elkaar in gesprek kunnen en waarin fouten maken mag''

Tijn de Jong

hij/hem en die/diens

Als er één ding belangrijk is voor Tijn de Jong, dan is het wel zacht blijven. In een wereld die steeds verder verhardt, wil hij actief geloven in de kracht van empathie en zachtheid. In gesprek gaan van mens tot mens en naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.

Tijn is theatermaker, acteur, spreker en activist. Op zijn Instagram deelt hij eigen ervaringen en gaat hij in gesprek met anderen over maatschappelijke vraagstukken. Taboes doorbreken en vooroordelen, stereotypes en discriminatie verminderen is diens doel.

Als transgender- en non-binair persoon is Tijn ervaringsdeskundig op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit. De rode draad in diens werk zijn diens eigen ervaringen, zowel rondom diens genderidentiteit en seksualiteit als rondom diens ervaringen met seksueel geweld en trauma. Tijn hoopt zo een stuk representatie te bieden, die hij zelf enorm heeft gemist. Hij zet zich actief in voor de emancipatie en inclusie van de LHBTQIA+ gemeenschap en voor een open minded, maar bovenal zachtere wereld.

Tijn is onder andere in te zetten als spreker, workshopleider, trainer en panellid. Ook werkt hij graag als acteur (voor theater, tv, films en series), theatermaker, regisseur en dramaturg, en begeleidt hij graag creatieve processen én creatieve talenten. Tijn is ook beschikbaar voor interviews en is inzetbaar als moderator en dagvoorzitter.

Foto: Jesse van den Berg